Saturday, 12 March 2011

Tidak Mampu Hidup Sendiri...!!

Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan dengan tujuan agar
keduanya saling mengenal, menyanyangi dan saling membantu.
        Keduanya pun punya tugas yang sama, iaitu membina
kehidupan meskipun ada perbezaan cara dan etika dalam diri
masing-masing. Oleh itu, peranan inilah yang dapat membantu
 keduanya merealisasikan fungsinya sebagai makhluk
                                 di muka bumi ini.

                           Ayah dan ibu contohnya,
disebabkan mereka memiliki tanggungjawab berbeza maka
keluarga anda dapat hidup dengan baik. Cuba bayangkan
sekiranya keduanya saling tidak membantu....pasti keluarga anda
                              tidak akan bahagia.

         Kerana itulah lelaki dan perempuan
tidak boleh hidup terpisah. Jadi wajarlah jika lelaki
         dan perempuan saling jatuh cinta.

No comments:

Post a Comment